ACCESSORIES FOR 4 LITER MONSTER

$89.95 NZD SOLD OUT
Designed to fit the 4L Monster Smoke Generator to smokehouses with walls up to 8" or 190mm in depth such as those made from concrete block.
$49.95 NZD SOLD OUT
Every smoker must have sufficient airflow. Gain control of your airflow by adding one or more 100mm Smokai adjustable vents to your setup.
$69.95 NZD SOLD OUT
Every smokehouse must have sufficient airflow. Gain control of your airflow by adding one or more 200mm Smokai adjustable vents to your smokehouse.
SUBTOTAL
Go to cart

Our Smoke Generators are used everyday around the world by fisherman, hunters, small-goods companies, smoke houses, pit masters, BBQ champions, home smoking enthusiasts, celebrity chefs and many other good folk.


Manufactured in New Zealand | Precision-Engineered | Heavy-Duty | Easy & Convenient | Versatile | Controllable | Reliable | Economical

All of our Smoke Generators feature the Smokai-Modular-System™, which incorporates a built in mount that makes it easy to attach the Smoke Generator to your preferred setup to get up and smoking.

We also offer a range of Quick-Mount™ adaptors if you're mounting to your BBQ / Grill.

  PREMIUM SMOKING WOOD

  Sourcing only the finest smoking wood is what we do. Because that’s a proven recipe for creating quality smoke and legendary flavour.


  • - Premium, 100% all-natural hardwood
  • - Sourced from renewable sources
  • - Cut from fresh, de-barked logs
  • - Kiln dried to a super low moisture content
  • - Resealable bag to keep it fresh
  FREE EXPRESS SHIPPING OPTIONS

  WORLDCLASS EXPRESS SHIPPING

  NEW ZEALAND:

  We offer FREE COURIERPOST delivery on all orders over $100 NZD.  For orders that are below this threshold, we charge a flat rate of $10 NZD for CourierPost delivery.

  INTERNATIONAL:

  We offer FREE DHL EXPRESS shipping based on these order minimums:

  Australia: orders over $150 NZD

  USA & Canada: orders over $250 NZD

  Europe: orders over $250 NZD


  For orders that are below or outside of our free DHL Express shipping thresholds the following rates apply:

  Australia: DHL Express $30 NZD

  USA & Canada: DHL Express $35 NZD

  Europe: DHL Express $50 NZD for ALL ORDERS


  Other International destinations:DHL Express $65 NZD for ALL ORDERS 

  4 LITER MONSTER

  12 reviews


  VET ALT
  MER INFORMASJON


  BESKRIVELSE

  Du vil misunne kameratene dine når de ser denne store mannen i aksjon. 

  Kraftig, overkonstruert, presisjonskuttet 304 rustfritt stålkomponenter, et inngravert lokk på hardtre og en kraftig pumpe; Smokai 4 Liter Monster Smoke Generator er en BEAST..

  Avfyrt, den gir et konsistent, kontrollerbart volum av kvalitet, kjølig, naturlig vedfyrt røyk til røykhuset ditt.

  Du har jobbet hardt for fangsten din, spillet eller det perfekte kjøttstykket fra din lokale slakter. Make-It-Countt™


  RØYKER

  Bare å kalle det en røyker ville ikke gjøre det rettferdighet.

  Monsteret er enderneene når det gjelder kaldrøyking, men som alle Smokai-røykgeneratorer er den ideell for å tilveiebringe et kontrollerbart volum av kvalitet, fersk trerøyk når det er røyking varmt.

  Ved å levere røyk i opptil 32 timer, er Monsteret ideelt for lengre, sakte røyk.

  Den kraftige luftpumpen med variabel hastighet gir deg mer kontroll over røykvolumet og sikrer at du ikke røyker maten, noe som ofte er tilfelle med andre røykesystemer..

  Friskt trevirke blir tyngdekraften tilført forbrenningen med aske som legger seg på basen, klar til å tømme raskt etter røyk.

  * Røykingstid er avhengig av tretypen, pellets, forskjellige hickory, lønn osv., Pumpehastighet og den omgivende atmosfæren.ere.


  MONTER DET

  Røykgeneratoren din er designet for å bli montert på siden av et passende røykekammer i mellomstor til stor størrelse der maten er røkt.

  Varmrøyking, kaldrøyking eller begge deler

  Dvs hvor allsidige røykgeneratorene våre er. Før du bestemmer deg for et passende røykekammer, bør du tenke på hvor mye mat du vil røyke, og om røykgeneratoren din bare skal brukes til kaldrøyking, bruk en røyk av høy kvalitet når du røyker, eller begge deler.h.

  Rask til montering med Smokai-Modular-System™

  Som alle Smokai-røykgeneratorer har Monster Smokai-Modular-System, som er et monteringsbasert system. Hva dette betyr er at festet er innebygd i produktet. Du trenger ikke noe annet, enn å bore et 4 cm 1,6 tommers hull i siden av det valgte kammeret og feste røykgeneratoren med bare to bolter som er forsynt.pled.

  Smokai-Modular-System gjør også montering, demontering, askeavfall og rengjøring super raskt og enkelt. De presisjonsmessige, kraftige modulkomponenter låser seg fast på sekunder..

  BRUK DET

  Når du har montert den på ditt foretrukne røykkammer, kan du begynne å røyke. Det er veldig enkelt.y.

  TRINN 1 - Fyll beholderen med din foretrukne flis eller hardtre.

  STEG 2 - Slå pumpen til høy hastighet

  TRINN 3 - Lys med en fyrstikk og se i forundring i noen minutter vil det være et latterlig volum av røyke)

  TRINN 4 - Åpne en øl og tilpasse til ditt foretrukne røykvolum


  EGENSKAPER

  SPECS
  • Hopper Kapasitet 4 liter / 4 Quart
  • Har omtrent 1200gr / 42oz vedflis
  • Opptil 32 timer kontinuerlig røyking på en belastning avhengig av tretype, pumpehastighet og omgivelsesluftir)
  • Luftpumpe med variabel hastighets)

  MERK: Monsteret er ikke kompatibelt med Smokai Quick-Mount Adaptere som er designet for Bullet og Classic-modellene for å passe til mindre kamre.s.


  I BOKSEN
  • Smokai 4 liter Monster røykgenerator med diffusor NZ-sertifisert 304 rustfritt stålel)
  • Hardvedelokk
  • Luftpumpe med variabel hastighets)
  • Matsikkert, høytemperatursilikonrør
  • 304 festemidler i rustfritt stål
  • Bruksanvisningen

  Read More
  Select Option
  Know it all

  More Information

  • Just calling it a smoker wouldn’t do it justice. The Monster is the ultimate weapon when it comes to cold smoking, but like all Smokai® smoke generators, it is also ideal for supplying a controllable volume of quality, fresh wood smoke when hot smoking.

   Supplying smoke for up to 32* hours, the Monster is ideal for your longer, slow smokes. The powerful, variable speed air pump gives you more control of the smoke volume ensuring you don’t over smoke your food which is often the case with other smoking systems.

   Fresh wood is gravity fed to the burn with ash settling on the base, ready to quickly empty after your smoke.

   * Smoking time is dependent on the wood type (chip, pellets), variety (hickory, maple, etc), pump speed and the ambient atmosphere.

  • Your smoke generator is designed to be mounted onto the side of a suitable medium to large sized smoking chamber where your food is smoked.

   Hot Smoking, Cold Smoking or Both

   That’s how versatile our smoke generators are. Before deciding on a suitable smoking chamber, think about how much food you’re going to be smoking and whether your smoke generator will be used for cold smoking only, applying a quality smoke when hot smoking, or both.

   Quick to Mount with the Smokai-Modular-System™

   Like all Smokai® smoke generators, the Monster features the Smokai-Modular-System™ which is a mount based system. What this means is that the mount has been built into the product. You don’t need anything else, other than to drill a 4cm (1.6inch) hole into the side of your chosen chamber and attach the smoke generator with just two bolts that are suppled.

   The Smokai-Modular-System™ also makes assembly, disassembly, ash disposal and cleaning super quick and easy. The precision engineered, heavy duty modular components lock together firmly in seconds.

  • Once you’ve mounted it to your preferred Smoking chamber, you can start smoking. It’s really easy.

   STEP 1 - Fill the hopper with you preferred woodchip or hardwood pellets.

   STEP 2 - Turn on the Pump to high speed

   STEP 3 - Light with a match and watch in amazement for a few minutes (there will be a ludicrous volume of smoke)

   STEP 4 - Crack open a beer and adjust to your preferred smoke volume

  • Engineered to last a lifetime.
   Manufactured in New Zealand from locally sourced and certified Heavy Duty 304 Stainless Steel. Quality assured.
   Smokai-Modular-System
   Invented by Smokai's founders in 2008. Makes mounting, assembly, disassembly, ash disposal and cleaning super quick and easy. The precision engineered, heavy duty modular components lock together firmly in seconds.


   4-Litre Hopper
   Holds the smoking wood and gravity feeds fresh wood to the burn for a clean smoke. Using pellets on a low pump setting, the Magnum can produce clean smoke for up to 32 hours.


   Smokai Variable Speed Air Pump
   The Monster features a our most powerful pump to control the volume of cool, fresh wood smoke to produce only the very best results.


   Smokai Registered Marks
   The hopper and hardwood lid are a functional match, but also look fantastic featuring the Smokai mark. Our mark represents our invention, our quality, our approach, our philosophy, our pride and our unwavering focus on producing the very best. Our Customers often express their pride in owning a Smokai product and that is the ultimate recognition that we are doing things right.
   Silicone Air Tube
   Connects the air pump to the Smoke Generator is food safe, high temperature silicone. Only the best of course.   Hardwood Lid
   Made of hardwood (not steel) so that it seats well on the hopper and can safely be removed by hand during the smoke to check the level of smoking wood or refill. 
       Baffle
   The Magnum features our precision cut baffle.   Flat Base
   The flat base provides an alternative option to fixing the unit using the built-in mounting bracket. Simply rest the unit on a shelf or the ground and line up the smoke outlet to the hole entering your smoking chamber.


   • Hopper Capacity 4 Litre / 4 Quart
   • Holds approximately 1200gr / 42oz woodchip
   • Up to 32* hours continuous smoking on one load (dependent on wood type, pump speed and ambient air)
   • Variable speed air pump (mains)

   NOTE: The Monster is not compatible with Smokai® Quick-Mount™ Adaptors which have been designed for theBullet and Classic models to fit smaller chambers.


   • Smokai® 4 Litre Monster Smoke Generator with diffuser (heavy duty NZ certified 304 Stainless Steel)
   • Hardwood lid
   • Variable speed air pump (mains)
   • Food safe, high temperature silicone air tube
   • 304 stainless steel fasteners
   • Instruction manual

  Just calling it a smoker wouldn’t do it justice. The Monster is the ultimate weapon when it comes to cold smoking, but like all Smokai® smoke generators, it is also ideal for supplying a controllable volume of quality, fresh wood smoke when hot smoking.

  Supplying smoke for up to 32* hours, the Monster is ideal for your longer, slow smokes. The powerful, variable speed air pump gives you more control of the smoke volume ensuring you don’t over smoke your food which is often the case with other smoking systems.

  Fresh wood is gravity fed to the burn with ash settling on the base, ready to quickly empty after your smoke.

  * Smoking time is dependent on the wood type (chip, pellets), variety (hickory, maple, etc), pump speed and the ambient atmosphere.

  Your smoke generator is designed to be mounted onto the side of a suitable medium to large sized smoking chamber where your food is smoked.

  Hot Smoking, Cold Smoking or Both

  That’s how versatile our smoke generators are. Before deciding on a suitable smoking chamber, think about how much food you’re going to be smoking and whether your smoke generator will be used for cold smoking only, applying a quality smoke when hot smoking, or both.

  Quick to Mount with the Smokai-Modular-System™

  Like all Smokai® smoke generators, the Monster features the Smokai-Modular-System™ which is a mount based system. What this means is that the mount has been built into the product. You don’t need anything else, other than to drill a 4cm (1.6inch) hole into the side of your chosen chamber and attach the smoke generator with just two bolts that are suppled.

  The Smokai-Modular-System™ also makes assembly, disassembly, ash disposal and cleaning super quick and easy. The precision engineered, heavy duty modular components lock together firmly in seconds.

  Once you’ve mounted it to your preferred Smoking chamber, you can start smoking. It’s really easy.

  STEP 1 - Fill the hopper with you preferred woodchip or hardwood pellets.

  STEP 2 - Turn on the Pump to high speed

  STEP 3 - Light with a match and watch in amazement for a few minutes (there will be a ludicrous volume of smoke)

  STEP 4 - Crack open a beer and adjust to your preferred smoke volume

  Engineered to last a lifetime.
  Manufactured in New Zealand from locally sourced and certified Heavy Duty 304 Stainless Steel. Quality assured.
  Smokai-Modular-System
  Invented by Smokai's founders in 2008. Makes mounting, assembly, disassembly, ash disposal and cleaning super quick and easy. The precision engineered, heavy duty modular components lock together firmly in seconds.


  4-Litre Hopper
  Holds the smoking wood and gravity feeds fresh wood to the burn for a clean smoke. Using pellets on a low pump setting, the Magnum can produce clean smoke for up to 32 hours.


  Smokai Variable Speed Air Pump
  The Monster features a our most powerful pump to control the volume of cool, fresh wood smoke to produce only the very best results.


  Smokai Registered Marks
  The hopper and hardwood lid are a functional match, but also look fantastic featuring the Smokai mark. Our mark represents our invention, our quality, our approach, our philosophy, our pride and our unwavering focus on producing the very best. Our Customers often express their pride in owning a Smokai product and that is the ultimate recognition that we are doing things right.
  Silicone Air Tube
  Connects the air pump to the Smoke Generator is food safe, high temperature silicone. Only the best of course.  Hardwood Lid
  Made of hardwood (not steel) so that it seats well on the hopper and can safely be removed by hand during the smoke to check the level of smoking wood or refill. 
     Baffle
  The Magnum features our precision cut baffle.  Flat Base
  The flat base provides an alternative option to fixing the unit using the built-in mounting bracket. Simply rest the unit on a shelf or the ground and line up the smoke outlet to the hole entering your smoking chamber.


  • Hopper Capacity 4 Litre / 4 Quart
  • Holds approximately 1200gr / 42oz woodchip
  • Up to 32* hours continuous smoking on one load (dependent on wood type, pump speed and ambient air)
  • Variable speed air pump (mains)

  NOTE: The Monster is not compatible with Smokai® Quick-Mount™ Adaptors which have been designed for theBullet and Classic models to fit smaller chambers.


  • Smokai® 4 Litre Monster Smoke Generator with diffuser (heavy duty NZ certified 304 Stainless Steel)
  • Hardwood lid
  • Variable speed air pump (mains)
  • Food safe, high temperature silicone air tube
  • 304 stainless steel fasteners
  • Instruction manual
  Customer Reviews
  5.0 Based on 12 Reviews
  5 ★
  100% 
  12
  4 ★
  0% 
  0
  3 ★
  0% 
  0
  2 ★
  0% 
  0
  1 ★
  0% 
  0
  Customer Photos
  Write a Review Ask a Question

  Thank you for submitting a review!

  Your input is very much appreciated. Share it with your friends so they can enjoy it too!

  Filter Reviews:
   T
   01/07/2022
   Tony
   United States United States

   1 liter +

   I’d started out smoking with an electric smoker cabinet that has a box for the wood above the burner. I didn’t like opening the door and letting the heat out to feed the wood, coupled with a lack of control of the smoke volume. A one liter fixed all of the smoke issues with the cabinet. Works great. Added a PID for the temperature issue. Moving up I got an expensive pellet grill which to my dismay is not so much about smoking. More about indirect heating. So I’m adding one of those 4 liter “Monsters” to fix it. I’m looking forward to adding it sometime soon.

   Smokai 4 LITRE MONSTER SMOKE GENERATOR Review
   BM
   09/29/2021
   Benzing M.
   United States United States

   Smoker generator

   Good i like how much smoke the generator puts out, I'm sure it will give a good cold smoke

   Smokai 4 LITRE MONSTER SMOKE GENERATOR Review
   DC
   08/22/2021
   Dean C.
   Australia Australia

   Awesome

   Delivers a nice constant stream of smoke over a long period with minimal wood chip wastage

   Smokai 4 LITRE MONSTER SMOKE GENERATOR Review
   MB
   08/20/2021
   melvin B.
   United States United States

   smokai 4

   Every thing worked out fine its been working exlent.

   JH
   08/03/2021
   Jeff H.

   Amazing Smoke

   Purchased the 4L. I decided to give it a test with about 2 cups of pellets. This thing was pouring smoke within 3 minutes of lighting. I ran the air pump on it's lowest setting and got about 3 hours of great smoke. Mounted to my 4ft x 4ft x8ft cedar smokehouse. If you are looking for and easy to install, easy to use and easy to clean product, THIS IS IT! Excellent quality and works beautifully. Very well engineered and built and the shipping from NZ is great. Mine arrived 4 days earlier than they stated. Great product!!

   Search our shop