ACCESSORIES FOR 3 LITRE MAGNUM

$49.95 NZD SOLD OUT
Designed to fit the 3L Magnum Smoke Generator to smokehouses with walls up to 8" or 190mm in depth such as those made from concrete block.
$49.95 NZD SOLD OUT
Every smoker must have sufficient airflow. Gain control of your airflow by adding one or more 100mm Smokai adjustable vents to your setup.
$69.95 NZD SOLD OUT
Every smokehouse must have sufficient airflow. Gain control of your airflow by adding one or more 200mm Smokai adjustable vents to your smokehouse.
SUBTOTAL
Go to cart

Our Smoke Generators are used everyday around the world by fisherman, hunters, small-goods companies, smoke houses, pit masters, BBQ champions, home smoking enthusiasts, celebrity chefs and many other good folk.


Manufactured in New Zealand | Precision-Engineered | Heavy-Duty | Easy & Convenient | Versatile | Controllable | Reliable | Economical

All of our Smoke Generators feature the Smokai-Modular-System™, which incorporates a built in mount that makes it easy to attach the Smoke Generator to your preferred setup to get up and smoking.

We also offer a range of Quick-Mount™ adaptors if you're mounting to your BBQ / Grill.

  PREMIUM SMOKING WOOD

  Sourcing only the finest smoking wood is what we do. Because that’s a proven recipe for creating quality smoke and legendary flavour.


  • - Premium, 100% all-natural hardwood
  • - Sourced from renewable sources
  • - Cut from fresh, de-barked logs
  • - Kiln dried to a super low moisture content
  • - Resealable bag to keep it fresh
  EXPRESS SHIPPING DETAILS

  WORLDCLASS EXPRESS SHIPPING

  NEW ZEALAND:

  We offer FREE COURIERPOST delivery on all orders over $100 NZD.  For orders that are below this threshold, we charge a flat rate of $10 NZD for CourierPost delivery.

  INTERNATIONAL:

  We offer FREE DHL EXPRESS shipping based on these order minimums:

  Australia: orders over $150 NZD

  USA & Canada: orders over $250 NZD

  Europe: orders over $250 NZD


  For orders that are below or outside of our free DHL Express shipping thresholds the following rates apply:

  Australia: DHL Express $30 NZD

  USA & Canada: DHL Express $35 NZD

  Europe: DHL Express $50 NZD for ALL ORDERS


  Other International destinations:DHL Express $65 NZD for ALL ORDERS 

  3 LITRE MAGNUM

  75 reviews

  VET ALT
  MER INFORMASJON


  BESKRIVELSE

  Siden han slo markedet i 2012, har den originale Smokai 3 Liter Magnum levert tonn utrolig smak og røkt godhet for våre kunder over hele verden.

  Kraftig, overkonstruert, presisjonskuttet 304 rustfritt stålkomponenter, et inngravert trevirke lokk og en kraftig pumpe; Smokai 3 Liter Monster Smoke Generator har blitt det mangelfulle valget for mange røykentusiaster og smågodsselskaper.

  Avfyrt, den gir et konsistent, kontrollerbart volum av kvalitet, kjølig, naturlig vedfyrt røyk til røykhuset ditt.

  Du har jobbet hardt for fangsten din, spillet eller det perfekte kjøttstykket fra din lokale slakter. Make-It-Countt™

  RØYKER

  Bare å kalle det en røyker ville ikke gjøre det rettferdighet.

  Magnum er det perfekte valget for kaldrøyking, eller for å levere et kontrollerbart volum av fersk, røyk ved treslag når varmrøyking kreves en separat varmekilde når varmrøyking..

  Magnum er røyk i opptil 24 timer og er ideell for lange, sakte røyk.

  Den kraftige luftpumpen med variabel hastighet gir deg mer kontroll over røykvolumet og sikrer at du ikke røyker maten, noe som ofte er tilfelle med andre røykesystemer..

  Friskt trevirke blir tyngdekraften tilført forbrenningen med aske som legger seg på basen, klar til å tømme raskt etter røyk.

  * Røykingstid er avhengig av flis av trebensintype, pellets, forskjellige hickory, lønn osv., Pumpehastighet og den omgivende atmosfæren.ere.

  MONTER DET

  Røykgeneratoren din er designet for å bli montert på siden av et passende røykekammer i mellomstor til stor størrelse der maten er røkt.

  Varmrøyking, kaldrøyking eller begge deler

  Dvs hvor allsidige røykgeneratorene våre er. Før du bestemmer deg for et passende røykekammer, bør du tenke på hvor mye mat du vil røyke, og om røykgeneratoren din bare skal brukes til kaldrøyking, bruk en røyk av høy kvalitet når du røyker, eller begge deler..

  Rask til montering med Smokai-Modular-System™

  Som alle Smokai-røykgeneratorer, har Magnum Smokai-Modular-System, som er et monteringsbasert system. Hva dette betyr er at festet er innebygd i produktet. Du trenger ikke noe annet, enn å bore et 4 cm 1,6 tommers hull i siden av det valgte kammeret og feste røykgeneratoren med bare to bolter som er forsynt.ed.

  Smokai-Modular-System gjør også montering, demontering, askeavfall og rengjøring super raskt og enkelt. De presisjonsmessige, kraftige modulkomponenter låser seg fast på sekunder.. 

  BRUK DET

  Når du har montert Magnum til ditt foretrukne røykkammer, kan du begynne å røyke. Det er veldig enkelt.y.

  TRINN 1 - Fyll beholderen med din foretrukne flis eller hardtre.
  STEG 2 - Slå pumpen til høy hastighet
  TRINN 3 - Lys med en fyrstikk og se i forundring i noen minutter vil det være et latterlig volum av røyke)
  TRINN 4 - Åpne en øl og tilpasse til ditt foretrukne røykvolum

  EGENSKAPER

  SPECS
   • Hopper Kapasitet: 3 liter / 3 liter treflis eller BBQ hardvedpellets
   • Har omtrent 900 gr / 2lb / 32oz vedflis
   • Opptil 24 timer kontinuerlig røyking på en belastning avhengig av tresort, variasjon, pumpehastighetd)
   • Passer røykerom opp til 18 kubikk
   • 4W strømpumpe med variabel hastighets)

   MERK: Magnum er ikke kompatibel med Smokai Quick-Mount Adaptere som er designet for Bullet og Classic-modellene for å passe til mindre kammer..


   I BOKSEN
   • Smokai 3 liter Magnum røykgenerator med diffusor
   • Hardvedelokk
   • Luftpumpe med variabel hastighets)
   • Matsikkert, høytemperatursilikonrør
   • 304 festemidler i rustfritt stål
   • Bruksanvisningen

   Read More
   Know it all

   More Information

   • Just calling it a smoker wouldn’t do it justice.

    The Magnum is the perfect choice for cold smoking, or to supply a controllable volume of quality, fresh wood smoke when hot smoking (a separate heat source is required when hot smoking).

    Supplying smoke for up to 24* hours, the Magnum is ideal for your long, slow smokes.

    The powerful, variable speed air pump gives you more control of the smoke volume ensuring you don’t over smoke your food which is often the case with other smoking systems.

    Fresh wood is gravity fed to the burn with ash settling on the base, ready to quickly empty after your smoke.

    * Smoking time is dependent on the wood fuel type (chip, pellets), variety (hickory, maple, etc), pump speed and the ambient atmosphere.

   • Your smoke generator is designed to be mounted onto the side of a suitable medium to large sized smoking chamber where your food is smoked.

    Hot Smoking, Cold Smoking or Both

    That’s how versatile our smoke generators are. Before deciding on a suitable smoking chamber, think about how much food you’re going to be smoking and whether your smoke generator will be used for cold smoking only, applying a quality smoke when hot smoking, or both.

    Quick to Mount with the Smokai-Modular-System™

    Like all Smokai smoke generators, the Magnum features the Smokai-Modular-System™ which is a mount based system. What this means is that the mount has been built into the product. You don’t need anything else, other than to drill a 4cm (1.6inch) hole into the side of your chosen chamber and attach the smoke generator with just two bolts that are suppled.

    The Smokai-Modular-System™ also makes assembly, disassembly, ash disposal and cleaning super quick and easy. The precision engineered, heavy duty modular components lock together firmly in seconds. 

   • Once you’ve mounted the Magnum to your preferred smoking chamber, you can start smoking. It’s really easy.

    STEP 1 - Fill the hopper with you preferred woodchip or hardwood pellets.
    STEP 2 - Turn on the Pump to high speed
    STEP 3 - Light with a match and watch in amazement for a few minutes (there will be a ludicrous volume of smoke)
    STEP 4 - Crack open a beer and adjust to your preferred smoke volume

   • Engineered to last a lifetime.
    Manufactured in New Zealand from locally sourced and certified Heavy Duty 304 Stainless Steel. Quality assured.
    Smokai-Modular-System
    Invented by Smokai's founders in 2008. Makes mounting, assembly, disassembly, ash disposal and cleaning super quick and easy. The precision engineered, heavy duty modular components lock together firmly in seconds.


    3-Litre Hopper
    Holds the smoking wood and gravity feeds fresh wood to the burn for a clean smoke. Using pellets on a low pump setting, the Magnum can produce clean smoke for up to 24 hours.


    Smokai Variable Speed Air Pump
    The next step up from the Classic, the Magnum features a more powerful pump to control the volume of cool, fresh wood smoke to produce only the very best results.


    Smokai Registered Marks
    The hopper and hardwood lid are a functional match, but also look fantastic featuring the Smokai mark. Our mark represents our invention, our quality, our approach, our philosophy, our pride and our unwavering focus on producing the very best. Our Customers often express their pride in owning a Smokai product and that is the ultimate recognition that we are doing things right.
    Silicone Air Tube
    Connects the air pump to the Smoke Generator is food safe, high temperature silicone. Only the best of course.    Hardwood Lid
    Made of hardwood (not steel) so that it seats well on the hopper and can safely be removed by hand during the smoke to check the level of smoking wood or refill. 
         Baffle
    The Magnum features a precision cut baffle.    Flat Base
    The flat base provides an alternative option to fixing the unit using the built-in mounting bracket. Simply rest the unit on a shelf or the ground and line up the smoke outlet to the hole entering your smoking chamber.


    • Hopper Capacity: 3 Litre / 3 Quart of woodchip or BBQ hardwood pellets
    • Holds approximately 900gr / 2lb / 32oz woodchip
    • Up to 24 hours continuous smoking on one load (dependent on wood type, variety, pump speed)
    • Suits smoker chambers up to 18 cubic metres / 565 cubic feet
    • 4W variable speed air pump (mains)


    NOTE: The Magnum is not compatible with Smokai Quick-Mount™ Adaptors which have been designed for the Bullet and Classic models to fit smaller chambers.
    • Smokai 3 Litre Magnum Smoke Generator with diffuser
    • Hardwood lid
    • Variable speed air pump (mains)
    • Food safe, high temperature silicone air tube
    • 304 stainless steel fasteners
    • Instruction manual


   Just calling it a smoker wouldn’t do it justice.

   The Magnum is the perfect choice for cold smoking, or to supply a controllable volume of quality, fresh wood smoke when hot smoking (a separate heat source is required when hot smoking).

   Supplying smoke for up to 24* hours, the Magnum is ideal for your long, slow smokes.

   The powerful, variable speed air pump gives you more control of the smoke volume ensuring you don’t over smoke your food which is often the case with other smoking systems.

   Fresh wood is gravity fed to the burn with ash settling on the base, ready to quickly empty after your smoke.

   * Smoking time is dependent on the wood fuel type (chip, pellets), variety (hickory, maple, etc), pump speed and the ambient atmosphere.

   Your smoke generator is designed to be mounted onto the side of a suitable medium to large sized smoking chamber where your food is smoked.

   Hot Smoking, Cold Smoking or Both

   That’s how versatile our smoke generators are. Before deciding on a suitable smoking chamber, think about how much food you’re going to be smoking and whether your smoke generator will be used for cold smoking only, applying a quality smoke when hot smoking, or both.

   Quick to Mount with the Smokai-Modular-System™

   Like all Smokai smoke generators, the Magnum features the Smokai-Modular-System™ which is a mount based system. What this means is that the mount has been built into the product. You don’t need anything else, other than to drill a 4cm (1.6inch) hole into the side of your chosen chamber and attach the smoke generator with just two bolts that are suppled.

   The Smokai-Modular-System™ also makes assembly, disassembly, ash disposal and cleaning super quick and easy. The precision engineered, heavy duty modular components lock together firmly in seconds. 

   Once you’ve mounted the Magnum to your preferred smoking chamber, you can start smoking. It’s really easy.

   STEP 1 - Fill the hopper with you preferred woodchip or hardwood pellets.
   STEP 2 - Turn on the Pump to high speed
   STEP 3 - Light with a match and watch in amazement for a few minutes (there will be a ludicrous volume of smoke)
   STEP 4 - Crack open a beer and adjust to your preferred smoke volume

   Engineered to last a lifetime.
   Manufactured in New Zealand from locally sourced and certified Heavy Duty 304 Stainless Steel. Quality assured.
   Smokai-Modular-System
   Invented by Smokai's founders in 2008. Makes mounting, assembly, disassembly, ash disposal and cleaning super quick and easy. The precision engineered, heavy duty modular components lock together firmly in seconds.


   3-Litre Hopper
   Holds the smoking wood and gravity feeds fresh wood to the burn for a clean smoke. Using pellets on a low pump setting, the Magnum can produce clean smoke for up to 24 hours.


   Smokai Variable Speed Air Pump
   The next step up from the Classic, the Magnum features a more powerful pump to control the volume of cool, fresh wood smoke to produce only the very best results.


   Smokai Registered Marks
   The hopper and hardwood lid are a functional match, but also look fantastic featuring the Smokai mark. Our mark represents our invention, our quality, our approach, our philosophy, our pride and our unwavering focus on producing the very best. Our Customers often express their pride in owning a Smokai product and that is the ultimate recognition that we are doing things right.
   Silicone Air Tube
   Connects the air pump to the Smoke Generator is food safe, high temperature silicone. Only the best of course.   Hardwood Lid
   Made of hardwood (not steel) so that it seats well on the hopper and can safely be removed by hand during the smoke to check the level of smoking wood or refill. 
       Baffle
   The Magnum features a precision cut baffle.   Flat Base
   The flat base provides an alternative option to fixing the unit using the built-in mounting bracket. Simply rest the unit on a shelf or the ground and line up the smoke outlet to the hole entering your smoking chamber.


   • Hopper Capacity: 3 Litre / 3 Quart of woodchip or BBQ hardwood pellets
   • Holds approximately 900gr / 2lb / 32oz woodchip
   • Up to 24 hours continuous smoking on one load (dependent on wood type, variety, pump speed)
   • Suits smoker chambers up to 18 cubic metres / 565 cubic feet
   • 4W variable speed air pump (mains)


   NOTE: The Magnum is not compatible with Smokai Quick-Mount™ Adaptors which have been designed for the Bullet and Classic models to fit smaller chambers.
   • Smokai 3 Litre Magnum Smoke Generator with diffuser
   • Hardwood lid
   • Variable speed air pump (mains)
   • Food safe, high temperature silicone air tube
   • 304 stainless steel fasteners
   • Instruction manual


   Customer Reviews
   5.0 Based on 75 Reviews
   5 ★
   97% 
   73
   4 ★
   3% 
   2
   3 ★
   0% 
   0
   2 ★
   0% 
   0
   1 ★
   0% 
   0
   Write a Review Ask a Question

   Thank you for submitting a review!

   Your input is very much appreciated. Share it with your friends so they can enjoy it too!

   Filter Reviews:
    PM
    11/05/2021
    Peter M.
    Australia Australia

    Smoking smoker

    This is second Smokai unit, so versatile, great for cold smoking bacon, butter, cheese….anything, and allows control of smoke levels in hot smoking

    SD
    11/04/2021
    Sudhir D.
    Canada Canada

    Simple but extremely effective well made product

    Excellent service and product.

    D
    10/20/2021
    Donatas
    United States United States

    Good product

    I have been using this smoke generator for a whole year and I can tell it is good quality. Heavy duty for real. And smoke quality is very good.

    S
    09/16/2021
    Spencer
    Canada Canada

    Solid company

    Ordered the unit on a Sunday night, and it showed up in Canada Wednesday at noon. I’ve ordered stuff in Canada that’s takes longer to arrive. Keep up the good work guys, I’m sure the smoker generator will perform. Seems well built, and we are sure happy we ended up ordering a Smokai.

    NM
    09/12/2021
    Norbert M.
    Australia Australia

    excellent product, very happy with this product.

    i haven't had a chance to use it as yet, but very happy with the quick turn around. my order arrived very quick. so thank you.

    Search our shop