ACCESSORIES FOR 1/2 LITERBULLET

$59.95 NZD
Take your Smokai Smoke Generator "off-grid". Whether camping, boating, beaching, tail gating or just backyard smoking where the mains outlet is a bit far to reach.
$29.95 NZD
For mounting the Smokai 1L Classic Smoke Generator to the rotisserie bracket of your hooded bbq / grill.
$29.95 NZD
For mounting the Smokai 1L Classic Smoke Generator to a Weber® Q™.
SUBTOTAL
Go to cart

Our Smoke Generators are used everyday around the world by fisherman, hunters, small-goods companies, smoke houses, pit masters, BBQ champions, home smoking enthusiasts, celebrity chefs and many other good folk.


Manufactured in New Zealand | Precision-Engineered | Heavy-Duty | Easy & Convenient | Versatile | Controllable | Reliable | Economical

All of our Smoke Generators feature the Smokai-Modular-System™, which incorporates a built in mount that makes it easy to attach the Smoke Generator to your preferred setup to get up and smoking.

We also offer a range of Quick-Mount™ adaptors if you're mounting to your BBQ / Grill.

  PREMIUM SMOKING WOOD

  Sourcing only the finest smoking wood is what we do. Because that’s a proven recipe for creating quality smoke and legendary flavour.


  • - Premium, 100% all-natural hardwood
  • - Sourced from renewable sources
  • - Cut from fresh, de-barked logs
  • - Kiln dried to a super low moisture content
  • - Resealable bag to keep it fresh

  1/2 LITERBULLET

  7 reviews

  WORLDCLASS SHIPPING

  NEW ZEALAND:

  We offer FREE COURIERPOST delivery on all orders over $100 NZD.  For orders that are below this threshold, we charge a flat rate of $10 NZD for CourierPost delivery.

  INTERNATIONAL:

  We offer FREE DHL EXPRESS shipping based on these order minimums:

  Australia: orders over $150 NZD

  USA & Canada: orders over $250 NZD

  Europe: orders over $250 NZD


  For orders that are below or outside of our free DHL Express shipping thresholds the following rates apply:

  Australia: still ships with DHL Express $30 NZD

  USA & Canada:still ships with DHL Express $35 NZD

  Europe: DHL Express $50 NZD for ALL ORDERS


  Other International destinations:DHL Express $65 NZD for ALL ORDERS 

  1/2 LITERBULLET

  7 reviews

  VET ALT
  MER INFORMASJON


  BESKRIVELSE

  Smokai 1/2 Liter Bullet er vår minste røykgeneratorr

  Smokai 1/2 Liter Bullets elegante design er presisjons konstruert 304 rustfritt stål med etset logo og inngravert treverk, og gjenspeiler den kompromissløse kvaliteten og den ypperlige ytelsen. 

  Avfyrt, det produserer en kontrollerbar, jevn volum av kvalitet, kjølig, naturlig vedfyrt røyk, og gir en fantastisk smak hver gang.

  Du har jobbet hardt for fangsten din, spillet eller det perfekte kjøttstykket fra din lokale slakter. Make It Countt™

   

  RØYKER

  Smokai 1/2 liter kule leverer et lavere volum røyk sammenlignet med de større modellene og ble designet for en rask røyk.

  KJOL, FERSKT TREDRØYK

  Designet for å røyke i opptil 4 timer ved bruk av flis, og er ideell for de mindre oppsettene som grill, grill, bikube eller fat. 

  Som gravitasjonsmatet, slipper friskt treverk alltid til forbrenningen når asken legger seg på basen vekk fra forbrenningen og er klar til å tømme etter røykene dine.

  * Røykingstid er avhengig av treflisens diameter, forskjellige hickory, manuka, etc og omgivelsesluftforhold.. 

   

  MONTERE DET

  Røykgeneratoren din er designet for å bli montert på siden av et passende røykekammer, og det er der maten er røkt.

  RASK TIL AT FESTE / FREKE

  Som alle andre Smokai Smoke Generators er 1/2 Liter Bullet et monteringsbasert system. Hva dette betyr er at festet er innebygd i produktet. Du trenger ikke noe annet enn å bore et 25 mm 1 tommers hull i siden av det valgte kammeret og feste røykgeneratoren med bare to små bolter som er forsynt.ed. 

  I tillegg er et lite utvalg hurtigmonteringsadaptere tilgjengelige for å montere Smokai 1/2-liters kule på rotisseriebraketten til din hette BBQ / Grill, din Weber Family Q, Kamado Grill eller Wine Barrel. Disse oppsettene gir deg fordelene du kan forvente av en dedikert varm røyker, inkludert;ng;

  • Kontroll av temperaturen.
  • Skaper en jevn, ensartet forbrenning og tilførsel av fersk røyk.
  • Skaper tilstrekkelig luftstrøm rundt maten.

  SMOKAI MODULært SYSTEM™

  Smokai Modular System ble oppfunnet for å gjøre det mulig å låse de presisjonsdesignede komponentene sammen og gjøre montering og demontering veldig rask. 

   

  BRUKER DET

  Når du har montert den på ditt foretrukne røykkammer, kan du begynne å røyke. Det er veldig enkelt.y.

  TRINN 1 - Fyll beholderen med din foretrukne flis.

  STEG 2 - Slå på pumpen og tenne på den.

  TRINN 3 - Crack åpne en øl og se i forundring.

  EGENSKAPER
  SPECS
  • Hopper kapasitet: 1/2 liter / 1/2 Quart
  • Har omtrent 150gr / 5,25 oz flis
  • Opptil 4 timer kontinuerlig røyking på en last med lav pumpehastighet, avhengig av treflisens diameter, variasjon og omgivelsesluftir)
  • Passer mindre røykkamre

  Quick-Mount Adaptere: 1/2 liter Bullet er kompatibel med alle Smokai Quick Mount-adaptere.rs.

  I BOKSEN
  • Smokai 1/2 liter Bullet Smoke Generator 
  • Hardvedelokk
  • Strømdrevet luftpumpe
  • Matsikkert, høytemperatursilikonrør
  • 304 festemidler i rustfritt stål
  • Bruksanvisningen
  Read More
  Select Option
  Know it all

  More Information

  • Designed to smoke for up to 4 hours* using woodchip, it's ideal for those smaller setups like a grill, bbq, hive or barrel.


   Being gravity fed, fresh wood is always dropping to the burn with ash settling on the base away from the burn and ready to empty after your smoke.


   * Smoking time is dependent on the wood chip diameter, variety (hickory, manuka, etc) and ambient air conditions.

  • Your smoke generator is designed to be mounted onto the side of a suitable smoking chamber which is where your food is smoked.

   Quick to Attach / Detach

   Like all other Smokai® Smoke Generators, the 1/2 Litre Bullet is a mount based system. What this means is that the mount has been built into the product. You don’t need anything else, other than to drill a 25mm (1 inch) hole into the side of your chosen chamber and attach the Smoke Generator with just two small bolts that are suppled.


   In addition, a small range of Quick-Mount™ adaptors are available to mount your Smokai 1/2-Litre Bullet to the rotisserie bracket of your hooded BBQ/Grill, your Weber® Family Q™, Kamado Grill or Wine Barrel. These setups provides you with the benefits that you would expect from a dedicated hot smoker, including;


   - Control of the temperature.
   - Creating a consistent, uniform burn and supply of fresh smoke.
   - Creating sufficient airflow around the food.

   Smokai-Modular-System™

   The Smokai-Modular-System™ was invented to enable the precision engineered components to be locked together with ease making assembly and disassembly super quick.

  • Engineered to last a lifetime.
   Manufactured in New Zealand from locally sourced and certified Heavy Duty 304 Stainless Steel. Quality assured.
   Smokai-Modular-System
   Invented by Smokai's founders in 2008. Makes mounting, assembly, disassembly, ash disposal and cleaning super quick and easy. The precision engineered, heavy duty modular components lock together firmly in seconds.

   1/2-Litre Hopper
   Holds the smoking wood and gravity feeds fresh wood to the burn for a clean smoke. With the Smokai customised airpump, using pellets on a low pump setting, the classic can produce clean smoke up to 4 hours.


   Smokai Variable Speed Air Pump
   The variable speed air pump is built to specific specifications to match the Smoke Generator and control the volume of cool, fresh wood smoke to produce only the very best results.


   Smokai Registered Marks
   The hopper and hardwood lid are a functional match, but also look fantastic featuring the Smokai mark. Our mark represents our invention, our quality, our approach, our philosopy, our pride and our unwavering focus on producing the very best. Our Customers often express their pride in owning a Smokai product and that is the ultimate recognition that we are doing things right.   Silicone Air Tube
   Connects the air pump to the Smoke Generator is food safe, high temperature silicoln. Only the best of course.   Hardwood Lid
   Made of hardwood (not steel) so that it seats well on the hopper and can safely be removed by hand during the smoke to check the level of smoking wood or refill.     Flat Base
   The flat base provides an alternative option to fixing the unit using the built-in mounting bracket. Simply rest the unit on a shelf or the ground and line up the smoke outlet to the hole entering your smoking chamber.


  • Once you’ve mounted it to your preferred Smoking chamber, you can start smoking.  It’s really easy.


   STEP 1 - Fill the hopper with you preferred woodchip.

   STEP 2 - Turn on the Pump and light it. 

   STEP 3 - Crack open a beer and watch in amazement.

    

  • - Hopper Capacity 1/2 Litre or 1/2 Quart  
   - Holds approximately 150gr / 5.25oz woodchip.
   - Up to 4* hours continuous smoking on one load (dependent on wood type, pump speed and ambient air).
   - Variable speed air pump (mains).


   • Smokai 1/2 Litre Bullet Smoke Generator 
   • Hardwood lid
   • Variable speed air pump (mains)
   • Food safe, high temperature silicone air tube
   • 304 stainless steel fasteners
   • Instruction manual

  Designed to smoke for up to 4 hours* using woodchip, it's ideal for those smaller setups like a grill, bbq, hive or barrel.


  Being gravity fed, fresh wood is always dropping to the burn with ash settling on the base away from the burn and ready to empty after your smoke.


  * Smoking time is dependent on the wood chip diameter, variety (hickory, manuka, etc) and ambient air conditions.

  Your smoke generator is designed to be mounted onto the side of a suitable smoking chamber which is where your food is smoked.

  Quick to Attach / Detach

  Like all other Smokai® Smoke Generators, the 1/2 Litre Bullet is a mount based system. What this means is that the mount has been built into the product. You don’t need anything else, other than to drill a 25mm (1 inch) hole into the side of your chosen chamber and attach the Smoke Generator with just two small bolts that are suppled.


  In addition, a small range of Quick-Mount™ adaptors are available to mount your Smokai 1/2-Litre Bullet to the rotisserie bracket of your hooded BBQ/Grill, your Weber® Family Q™, Kamado Grill or Wine Barrel. These setups provides you with the benefits that you would expect from a dedicated hot smoker, including;


  - Control of the temperature.
  - Creating a consistent, uniform burn and supply of fresh smoke.
  - Creating sufficient airflow around the food.

  Smokai-Modular-System™

  The Smokai-Modular-System™ was invented to enable the precision engineered components to be locked together with ease making assembly and disassembly super quick.

  Engineered to last a lifetime.
  Manufactured in New Zealand from locally sourced and certified Heavy Duty 304 Stainless Steel. Quality assured.
  Smokai-Modular-System
  Invented by Smokai's founders in 2008. Makes mounting, assembly, disassembly, ash disposal and cleaning super quick and easy. The precision engineered, heavy duty modular components lock together firmly in seconds.

  1/2-Litre Hopper
  Holds the smoking wood and gravity feeds fresh wood to the burn for a clean smoke. With the Smokai customised airpump, using pellets on a low pump setting, the classic can produce clean smoke up to 4 hours.


  Smokai Variable Speed Air Pump
  The variable speed air pump is built to specific specifications to match the Smoke Generator and control the volume of cool, fresh wood smoke to produce only the very best results.


  Smokai Registered Marks
  The hopper and hardwood lid are a functional match, but also look fantastic featuring the Smokai mark. Our mark represents our invention, our quality, our approach, our philosopy, our pride and our unwavering focus on producing the very best. Our Customers often express their pride in owning a Smokai product and that is the ultimate recognition that we are doing things right.  Silicone Air Tube
  Connects the air pump to the Smoke Generator is food safe, high temperature silicoln. Only the best of course.  Hardwood Lid
  Made of hardwood (not steel) so that it seats well on the hopper and can safely be removed by hand during the smoke to check the level of smoking wood or refill.    Flat Base
  The flat base provides an alternative option to fixing the unit using the built-in mounting bracket. Simply rest the unit on a shelf or the ground and line up the smoke outlet to the hole entering your smoking chamber.


  Once you’ve mounted it to your preferred Smoking chamber, you can start smoking.  It’s really easy.


  STEP 1 - Fill the hopper with you preferred woodchip.

  STEP 2 - Turn on the Pump and light it. 

  STEP 3 - Crack open a beer and watch in amazement.

   

  - Hopper Capacity 1/2 Litre or 1/2 Quart  
  - Holds approximately 150gr / 5.25oz woodchip.
  - Up to 4* hours continuous smoking on one load (dependent on wood type, pump speed and ambient air).
  - Variable speed air pump (mains).


  • Smokai 1/2 Litre Bullet Smoke Generator 
  • Hardwood lid
  • Variable speed air pump (mains)
  • Food safe, high temperature silicone air tube
  • 304 stainless steel fasteners
  • Instruction manual

  Customer Reviews
  5.0 Based on 7 Reviews
  5 ★
  100% 
  7
  4 ★
  0% 
  0
  3 ★
  0% 
  0
  2 ★
  0% 
  0
  1 ★
  0% 
  0
  Write a Review Ask a Question

  Thank you for submitting a review!

  Your input is very much appreciated. Share it with your friends so they can enjoy it too!

  Filter Reviews:
   WG
   04/30/2022
   Wayne G.
   United States United States

   New to smoking

   We have made deer sausage for 40 years. The one older brother-in-law that always smoked the sausage retired from smoking. So, I did it. I was very unhappy with the inconsistent smoke I got from my gas burner and wet wood chunks in a pan. Searched the web and came across the Smokai smoke generator. I read the reviews and decided to give them a try. After it arrived, faster than I could have from New Zealand, I fired the small smoker up. I was beyond impressed with the continuous stream of great smoke it gave. Great design. Easily comes apart for total cleaning. Great Job! Look no further. You have found your new best friend in smoking.

   EG
   04/04/2022
   Edward G.
   United States United States

   Very nice unit

   Smokes well, works best with chips or shredded wood

   CM
   01/13/2022
   Colin M.
   Australia Australia

   1/2ltr

   Very happy with the smokai

   SP
   12/29/2021
   Scott P.
   New Zealand New Zealand

   Great customer service

   I haven’t had a chance to smoke anything yet but I made a mistake on my order and the team picked it up and sorted it before I even received the parcel. Great customer service and the unit is really well made

   JH
   11/17/2021
   Judy H.
   New Zealand New Zealand

   Smokai Bullet smoke Generator

   Thankyou , I bought this Smoke generator for my son's birthday. It arrived in plenty of time . He will love it.

   Search our shop