ACCESSORIES FOR 1 LITRE KLASSISK

$29.95 NZD
For mounting the Smokai 1L Classic Smoke Generator to the rotisserie bracket of your hooded bbq / grill.
$29.95 NZD SOLD OUT
For mounting the Smokai 1L Classic Smoke Generator to a Weber® Q™.
$49.95 NZD
For mounting the Smokai 1L Classic Smoke Generator to medium or large Kamado Grills.
$49.95 NZD SOLD OUT
Every smoker must have sufficient airflow. Gain control of your airflow by adding one or more 100mm Smokai adjustable vents to your setup.
SUBTOTAL
Go to cart

Our Smoke Generators are used everyday around the world by fisherman, hunters, small-goods companies, smoke houses, pit masters, BBQ champions, home smoking enthusiasts, celebrity chefs and many other good folk.


Manufactured in New Zealand | Precision-Engineered | Heavy-Duty | Easy & Convenient | Versatile | Controllable | Reliable | Economical

All of our Smoke Generators feature the Smokai-Modular-System™, which incorporates a built in mount that makes it easy to attach the Smoke Generator to your preferred setup to get up and smoking.

We also offer a range of Quick-Mount™ adaptors if you're mounting to your BBQ / Grill.

  PREMIUM SMOKING WOOD

  Sourcing only the finest smoking wood is what we do. Because that’s a proven recipe for creating quality smoke and legendary flavour.


  • - Premium, 100% all-natural hardwood
  • - Sourced from renewable sources
  • - Cut from fresh, de-barked logs
  • - Kiln dried to a super low moisture content
  • - Resealable bag to keep it fresh
  FREE EXPRESS SHIPPING OPTIONS

  WORLDCLASS EXPRESS SHIPPING

  NEW ZEALAND:

  We offer FREE COURIERPOST delivery on all orders over $100 NZD.  For orders that are below this threshold, we charge a flat rate of $10 NZD for CourierPost delivery.

  INTERNATIONAL:

  We offer FREE DHL EXPRESS shipping based on these order minimums:

  Australia: orders over $150 NZD

  USA & Canada: orders over $250 NZD

  Europe: orders over $250 NZD


  For orders that are below or outside of our free DHL Express shipping thresholds the following rates apply:

  Australia: DHL Express $30 NZD

  USA & Canada: DHL Express $35 NZD

  Europe: DHL Express $50 NZD for ALL ORDERS


  Other International destinations:DHL Express $65 NZD for ALL ORDERS 

  1 LITRE KLASSISK

  220 reviews

  VET ALT
  MER INFORMASJON


  BESKRIVELSE

  I 2011 lanserte vi den originale Smokai 1-liters klassiske røykgeneratoren.

  Kraftig, overkonstruert, presisjonskuttet 304 rustfritt stålkomponenter, et inngravert treverkets lokk og justerbar pumpe; Smokai Klassics elegante design, kompromissløse kvalitet og ypperlige ytelse har imponert mange gode menn over hele verden.

  Klassisk avfyrt, Classic leverer et jevn, kontrollerbart volum av kvalitet, kjølig, naturlig vedfyrt røyk til din BBQ, Grill eller Smoker, noe som resulterer i en legendarisk smak og røkt godhet hver gang.

  Du har jobbet hardt for fangsten din, spillet eller det perfekte kjøttstykket fra din lokale slakter. Make It Count™ 

  RØYKER

  Bare å kalle det en røyker ville ikke gjøre det rettferdighet.

  Kontroll-din-røyk™

  Smokai Classic er designet for å fortsette å røyke i opptil 12 timer, og gjør kaldrøyking til en lek og kan gi et kontrollerbart volum av kvalitet, frisk trerøyk når varmrøyking kreves en separat varmekilde når varmrøyking.g).

  Luftpumpen med variabel hastighet gir deg kontroll over røykvolumet og sikrer at du ikke røyker maten, noe som ofte er tilfelle med andre røykesystemer..

  Friskt trevirke blir tyngdekraften tilført forbrenningen med aske som legger seg på basen, klar til å tømme raskt etter røyk.

  * Røykingstid er avhengig av flis av trebensintype, pellets, forskjellige hickory, lønn osv., Pumpehastighet og den omgivende atmosfæren.re. 

  MONTERE DET

  Røykgeneratoren din er designet for å bli montert på siden av et passende røykkammer der maten er røkt.

  Varmrøyking, kaldrøyking eller begge deler

  Dvs hvor allsidige røykgeneratorene våre er. Før du bestemmer deg for et passende røykekammer, bør du tenke på hvor mye mat du vil røyke, og om røykgeneratoren din bare skal brukes til kaldrøyking, bruk en røyk av høy kvalitet når du røyker, eller begge deler..

  Rask til montering med Smokai-Modular-System™

  Som alle andre Smokai Smoke Generators er Classic et monteringsbasert system. Hva dette betyr er at festet er innebygd i produktet. Du trenger ikke noe annet, enn å bore et 25 mm 1 tommers hull inn i siden av det valgte kammeret for røykrøruttaket og feste røykgeneratoren med bare to små bolter som er forsynt.led.

  Smokai-Modular-System gjør også montering, demontering, askeavfall og rengjøring super raskt og enkelt. De presisjonsmessige, kraftige modulkomponenter låser seg fast på sekunder.

  Rask til å feste / fjerne

  I tillegg er et lite utvalg av hurtigmonteringsadaptere tilgjengelige for å montere Smokai Classic på rotisseriebraketten på din hette BBQ / Grill, din Family Q eller middels stor Kamado Grill. Disse oppsettene gir deg fordelene du kan forvente av en dedikert varm røyker, inkludert;g;

  • Kontroll av temperaturen.
  • Kontroll av røykvolumet.
  • Skaper en jevn, ensartet forbrenning.
  • Skaper tilstrekkelig luftstrøm rundt maten.
  BRUKER DET

  Når du har montert den på ditt foretrukne røykkammer, kan du begynne å røyke. Det er veldig enkelt.y.

  TRINN 1Fyll beholderen med din foretrukne flis eller hardtre.

  STEG 2Slå pumpen til høy hastighet og lett med en fyrstikk

  TRINN 3  Crack åpne en øl og se i forundring i noen minutter - det vil være mye røyk!

  TRINN 4  Juster til ønsket røykvolum

  EGENSKAPER

  SPECS
  • Hopper Kapasitet 1 liter / 1 Quart
  • Har omtrent 300 gr / 2/3 lb / 10,5 oz flis
  • Opptil 8 timer kontinuerlig røyking på en belastning avhengig av tretype, pumpehastighet og omgivelsesluftir)
  • 1 kg 2,2 kg Woodchip vil gi omtrent 12 timer røyketid ved lav pumpeinnstillinging)
  • Luftpumpe med variabel hastighets)

  I BOKSEN
  • Smokai 1 liter klassisk røykgenerator
  • Hardvedelokk
  • Luftpumpe med variabel hastighets)
  • Matsikkert, høytemperatursilikonrør
  • 304 festemidler i rustfritt stål
  • Bruksanvisningen

  Read More
  Select Option
  Know it all

  More Information

  • Just calling it a smoker wouldn’t do it justice.

   Designed to Keep-On-Smoking™ for up to 12* hours, the Smokai Classic makes cold smoking a breeze and can supply a controllable volume of quality, fresh wood smoke when hot smoking (a separate heat source is required when hot smoking).

   The variable speed air pump gives you control of the smoke volume ensuring you don’t over smoke your food which is often the case with other smoking systems.

   Fresh wood is gravity fed to the burn with ash settling on the base, ready to quickly empty after your smoke.

   * Smoking time is dependent on the wood fuel type (chip, pellets), variety (hickory, maple, etc), pump speed and the ambient atmosphere. 

  • Your smoke generator is designed to be mounted onto the side of a suitable smoking chamber in which your food is smoked.


   Hot Smoking, Cold Smoking or Both

   That’s how versatile our smoke generators are. Before deciding on a suitable smoking chamber, think about how much food you’re going to be smoking and whether your smoke generator will be used for cold smoking only, applying a quality smoke when hot smoking, or both.


   Quick to Mount with the Smokai-Modular-System™

   Like all other Smokai Smoke Generators, the Classic is a mount based system. What this means is that the mount has been built into the product. You don’t need anything else, other than to drill a 25mm (1 inch) hole into the side of your chosen chamber (for the smoke tube outlet) and attach the Smoke Generator with just two small bolts that are suppled.


   Quick to Attach / Detach

   In addition, a small range of Quick-Mount™ adaptors are available to mount your Smokai Classic to the rotisserie bracket of your hooded BBQ/Grill, your Family Q™ or medium-large Kamado Grill. These setups provide you with the benefits that you would expect from a dedicated hot smoker, including;


   - Control of the temperature.

   - Control of the smoke volume.

   - Creating a consistent, uniform burn.

   - Creating sufficient airflow around the food.

  • Once you've mounted it to your preferred Smoking chamber, you can start smoking. It's really easy.


   STEP 1: Fill the hopper with you preferred woodchip or hardwood pellets.
   STEP 2:  Turn on the Pump to high speed and light with a match.
   STEP 3:  Turn on the Pump to high speed and light with a match.
   STEP 4:  Crack open a beer and watch in amazement for a few minutes - there will be a lot of smoke!

  • Engineered to last a lifetime.
   Manufactured in New Zealand from locally sourced and certified Heavy Duty 304 Stainless Steel. Quality assured.
   Smokai-Modular-System
   Invented by Smokai's founders in 2008. Makes mounting, assembly, disassembly, ash disposal and cleaning super quick and easy. The precision engineered, heavy duty modular components lock together firmly in seconds.

   1-Litre Hopper
   Holds the smoking wood and gravity feeds fresh wood to the burn for a clean smoke. With the Smokai customised airpump, using pellets on a low pump setting, the classic can produce clean smoke for up to 12 hours.


   Smokai Variable Speed Air Pump
   The variable speed air pump is built to specific specifications to match the 1-Litre control the volume of cool, fresh wood smoke to produce only the very best results.


   Smokai Registered Marks
   The hopper and hardwood lid are a functional match, but also look fantastic featuring the Smokai mark. Our mark represents our invention, our quality, our approach, our philosopy, our pride and our unwavering focus on producing the very best. Our Customers often express their pride in owning a Smokai product and that is the ultimate recognition that we are doing things right.   Silicone Air Tube
   Connects the air pump to the Smoke Generator is food safe, high temperature silicoln. Only the best of course.   Hardwood Lid
   Made of hardwood (not steel) so that it seats well on the hopper and can safely be removed by hand during the smoke to check the level of smoking wood or refill.     Flat Base
   The flat base provides an alternative option to fixing the unit using the built-in mounting bracket. Simply rest the unit on a shelf or the ground and line up the smoke outlet to the hole entering your smoking chamber.


  • - Hopper Capacity 1 Litre / 1 Quart.
   - Holds approximately 300gr / 2/3lb / 10.5oz woodchip.
   - Up to 12* hours continuous smoking on one load (dependent on wood type, pump speed and ambient air).
   - 1 Kg (2.2 lb) of Woodchip will provide approximately 12 hours of smoking time (on a low pump setting).
   - Variable speed air pump (mains).
  • - Smokai 1 Litre Classic Smoke Generator
   - Hardwood lid
   - Variable speed air pump (mains)
   - Food safe, high temperature silicone air tube
   - 304 stainless steel fasteners
   - 26 page owners manual


  Just calling it a smoker wouldn’t do it justice.

  Designed to Keep-On-Smoking™ for up to 12* hours, the Smokai Classic makes cold smoking a breeze and can supply a controllable volume of quality, fresh wood smoke when hot smoking (a separate heat source is required when hot smoking).

  The variable speed air pump gives you control of the smoke volume ensuring you don’t over smoke your food which is often the case with other smoking systems.

  Fresh wood is gravity fed to the burn with ash settling on the base, ready to quickly empty after your smoke.

  * Smoking time is dependent on the wood fuel type (chip, pellets), variety (hickory, maple, etc), pump speed and the ambient atmosphere. 

  Your smoke generator is designed to be mounted onto the side of a suitable smoking chamber in which your food is smoked.


  Hot Smoking, Cold Smoking or Both

  That’s how versatile our smoke generators are. Before deciding on a suitable smoking chamber, think about how much food you’re going to be smoking and whether your smoke generator will be used for cold smoking only, applying a quality smoke when hot smoking, or both.


  Quick to Mount with the Smokai-Modular-System™

  Like all other Smokai Smoke Generators, the Classic is a mount based system. What this means is that the mount has been built into the product. You don’t need anything else, other than to drill a 25mm (1 inch) hole into the side of your chosen chamber (for the smoke tube outlet) and attach the Smoke Generator with just two small bolts that are suppled.


  Quick to Attach / Detach

  In addition, a small range of Quick-Mount™ adaptors are available to mount your Smokai Classic to the rotisserie bracket of your hooded BBQ/Grill, your Family Q™ or medium-large Kamado Grill. These setups provide you with the benefits that you would expect from a dedicated hot smoker, including;


  - Control of the temperature.

  - Control of the smoke volume.

  - Creating a consistent, uniform burn.

  - Creating sufficient airflow around the food.

  Once you've mounted it to your preferred Smoking chamber, you can start smoking. It's really easy.


  STEP 1: Fill the hopper with you preferred woodchip or hardwood pellets.
  STEP 2:  Turn on the Pump to high speed and light with a match.
  STEP 3:  Turn on the Pump to high speed and light with a match.
  STEP 4:  Crack open a beer and watch in amazement for a few minutes - there will be a lot of smoke!

  Engineered to last a lifetime.
  Manufactured in New Zealand from locally sourced and certified Heavy Duty 304 Stainless Steel. Quality assured.
  Smokai-Modular-System
  Invented by Smokai's founders in 2008. Makes mounting, assembly, disassembly, ash disposal and cleaning super quick and easy. The precision engineered, heavy duty modular components lock together firmly in seconds.

  1-Litre Hopper
  Holds the smoking wood and gravity feeds fresh wood to the burn for a clean smoke. With the Smokai customised airpump, using pellets on a low pump setting, the classic can produce clean smoke for up to 12 hours.


  Smokai Variable Speed Air Pump
  The variable speed air pump is built to specific specifications to match the 1-Litre control the volume of cool, fresh wood smoke to produce only the very best results.


  Smokai Registered Marks
  The hopper and hardwood lid are a functional match, but also look fantastic featuring the Smokai mark. Our mark represents our invention, our quality, our approach, our philosopy, our pride and our unwavering focus on producing the very best. Our Customers often express their pride in owning a Smokai product and that is the ultimate recognition that we are doing things right.  Silicone Air Tube
  Connects the air pump to the Smoke Generator is food safe, high temperature silicoln. Only the best of course.  Hardwood Lid
  Made of hardwood (not steel) so that it seats well on the hopper and can safely be removed by hand during the smoke to check the level of smoking wood or refill.    Flat Base
  The flat base provides an alternative option to fixing the unit using the built-in mounting bracket. Simply rest the unit on a shelf or the ground and line up the smoke outlet to the hole entering your smoking chamber.


  - Hopper Capacity 1 Litre / 1 Quart.
  - Holds approximately 300gr / 2/3lb / 10.5oz woodchip.
  - Up to 12* hours continuous smoking on one load (dependent on wood type, pump speed and ambient air).
  - 1 Kg (2.2 lb) of Woodchip will provide approximately 12 hours of smoking time (on a low pump setting).
  - Variable speed air pump (mains).
  - Smokai 1 Litre Classic Smoke Generator
  - Hardwood lid
  - Variable speed air pump (mains)
  - Food safe, high temperature silicone air tube
  - 304 stainless steel fasteners
  - 26 page owners manual


  Customer Reviews
  5.0 Based on 220 Reviews
  5 ★
  98% 
  215
  4 ★
  2% 
  5
  3 ★
  0% 
  0
  2 ★
  0% 
  0
  1 ★
  0% 
  0
  Customer Photos
  Write a Review Ask a Question

  Thank you for submitting a review!

  Your input is very much appreciated. Share it with your friends so they can enjoy it too!

  Filter Reviews:
   JB
   01/21/2022
   James B.
   United States United States

   Great Little Smoker

   used several time already and it worked great lot's of smoke when needed and easy to adjust!!

   GM
   01/21/2022
   greg m.
   United States United States

   Great cold smoker!

   The unit works excellent I put it onto my recteq RT1250 smoker and added additional flavor and smoke. This little unit works excellent for my taste.

   SF
   01/20/2022
   Scott F.
   United States United States

   very capable smoke generator

   this unit produces smoke from pellets like nothing I have seen! Watch your smoking times, tne output is intense

   VY
   01/11/2022
   Vic Y.
   United States United States

   Outstanding Product

   Smokai smoke generator was just what I was looking for. It works as advertised, produces the amount of additional smoke I wanted.

   WP
   01/08/2022
   weesang P.
   New Zealand New Zealand

   Excellent unit - great product

   Fast delivery, quality stainless materials used in the unit, produces variable amounts of smoke. Awesome New Zealand product. Ka mau te wehi!

   Search our shop