CONTROL-YOUR-SMOKE™

All of our Smoke Generators feature the Smokai-Modular-System™, which incorporates a built in mount that makes it easy to attach the Smoke Generator to your setup.

You can also use one of our Quick-Mount™ adaptors if you're mounting to your grill.

CONTROL-YOUR-SMOKE™

Sourcing only the finest smoking wood is what we do. Because that’s a proven recipe for creating quality smoke and legendary flavour.

•          Premium, 100% all-natural hardwood

•          Sourced from renewable sources

•          Cut from fresh, de-barked logs

•          Kiln dried to a super low moisture content

•          Resealable bag to retain quality

Smokai Wood Products are only available for shipping in New Zealand

VARM RØYKING

Varmrøyking som navnet antyder utføres ved høyere temperaturer enn kaldrøyking og koker maten faktisk. Varm røyking utføres vanligvis i temperaturområdet 75 120 grader. Temperaturene som brukes til varmrøyking er ikke bare relatert til størrelsen på maten, det avhenger av hvor elastiske proteinene er å varme før de begynner å denaturere..

Fisk røykes varm i den nedre enden av temperaturspekteret rundt 75 grader, pølse og små kjøttstykker i midten rundt 90 grader og større kjøttstykker i høye enden.

Varm røyking er en fantastisk måte å tilsette smaken på maten din, den er mye raskere enn kaldrøyking og skaper munnvannsresultater. Det er verdt å huske på at varmrøyking ikke er en effektiv metode for konservering av mat, og at dine produkter vil kreve forbruk i løpet av et par dager, selv om de oppbevares i kjøleskap.

Search our shop